SUPPORT

SUPPORT OF THE PROJECT

In addition to the 45 performers in the Faith in the Colors of the Rainbow project, there were a number of others who were unable to attend the filming, mostly for time and other reasons. Nevertheless, they expressed their support for the project and at least in this way joined the ranks of the respondents.

Here we will gradually publish their names with their consent, if you would like to be among them, please email vbarvachduhy@gmail.com with your name, the church you serve in and your position, and/or a short comment you would like to make about the project.

farářka Církve československé husitské

farář Církve českobratrské evangelické

farář Církve českobratrské evangelické

Tohle se opravdu povedlo! Odpovědi na důležité otázky se podařilo formulovat velmi lidsky a s empatií, ale také s odbornou erudicí…
Místy jsem byl až dojatý k slzám, moc děkuju!

biskup Církve československé husitské

Verím, že mnohým veriacim kresťanom tieto videá pomôžu zorientovať sa a nájsť v téme nový pohľad. S touto témou hlboko súzniem

pomocná duchovní Švédské církve

farář Církve československé husitské

farářka Církve českobratrské evangelické

bývalý předseda sdružení Logos

Projekt jasně a srozumitelně uvádí biblické a etické důvody pro rovné manželství, které křesťané často neznají.

farářka Církve československé husitské

farářka Církve českobratrské evangelické

farář Církve českobratrské evangelické, Pastoral Brothers

farářka Církve českobratrské evangelické

farář Církve českobratrské evangelické

farář Církve českobratrské evangelické

farářka Církve československé husitské

Pán Bůh je tu pro všechny, církev by to měla umět taky.

doktorand Husitské teologické fakulty UK

farář Církve českobratrské evangelické

emeritná farářka Církve českobratrské evangelické

rozhovor pro Jsme fér 2019

farářka Evanjelicke cirkvi augsburského vyznania

farářka Církve českobratrské evangelické